You are hereKartul ja unistus

Kartul ja unistus


 

Eesti keelsesse sõnasse inimene on ära peidetud IME (inIMEne). Saan endaga hästi läbi ja mul on tihti vähe aega teiste tegude üle juurdlemiseks ja nii moodustavadki minu teadmised mõnest inimesest teinekord massi komminikatsiooni poolt toodetud valenootidest. Mis tähendab, et olen pidanud mõnd lauljat, suusatajat või telemeest või muud tegelast kes on oma tegudega ületanud uudisekünnise, lauljaks, suusatajaks või telemeheks ja unustanud ära inimese ja ime.

 

 

 


 

Viive Rosenberg
12.2.1943
Eesti põllumajandusteadlane. Eestis taimebiotehnoloogia uurimisele aluse panija, välja arendanud teadusbaasi, loonud oma koolkonna teooria- ning rakendusvaldkonnas. Koekultuuride kasutamises taimede geenipanga loomisel ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel on ta teenäitajaks kogu maailmas.  Suur kartuli tutvustaja ja propageerija.

Miks on soome keeles kartulite nimi Peruna?
ja miks Inglise keeles Potato?